Oakfusion

Logo oraz projekt graficzny strony internetowej dla wrocławskiej firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania i aplikacji.

projekt logo oak fusion

W codziennej pracy, programiści piszą ogromne ilości kodu, którego nieodłącznym elementem są nawiasy. Podczas kreacji logo, wykorzystałem właśnie ten charakterystyczny motyw – 3 nawiasy, wspólnie tworzące symbol żołędzia, od którego wywodzi się nazwa firmy.

projekt logo oak fusion

Założeniem projektu było opracowanie layoutu strony internetowej typu one page, biorąc pod uwagę responsywność oraz flat design. Obok wykorzystanie logo jako loadera, podczas wczytywania się strony.

animowany spinner loading
projekt strony www
projekt strony www
projekt strony www
projekt strony www
projekt strony www
projekt strony www
projekt strony www

Pozostałe projekty